Menu

Galantéria Ribbon

textilná galantéria a e-shop s galantérnym tovarom

 

Ochrana súkromia

 

V tomto dokumente sa dozviete všetky informácie ohľadne spracovania a ukladania Vašich osobných údajov, komu vaše osobné údaje poskytujeme a v akom rozsahu, taktiež sa dozviete aké sú vaše práva v súvislosti so spracovaním a poskytnutím osobných údajov.


Prevádzkovateľom pre spracovanie osobných údajov poskytnutých pre e-shop www.galanteriaribbon.sk je Ribon, s.r.o., Hálkova 1, 831 03  Bratislava, IČO
35 975 148.

  


1) Aké informácie o Vás získavame?


a) pri realizácii objednávky alebo registrácii
zadávate nám informácie potrebné na doručenie resp. pripravenie zásielky na odber ako sú: 

meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a taktiež samotný predmet objednávky, v prípade ak je našim zákazníkom obchodná spoločnosť pre potreby účtovníctva potrebujeme aj informácie ako IČO - identifikačné číslo spoločnosti, DIČ - daňové identifikačné číslo a IČ DPH - identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty ako aj názov spoločnosti.

  

b) v prípade reklamácii, alebo platieb z "účtu na účet" máme prístup k číslu vášho účtu vo výpise z našej banky z dôvodu identifikácie platby. V prípade reklamácii evidujeme informácie k vašej reklamácie.
Naša spoločnosť nikdy neprichádza do kontaktu s informáciou ohľadne zostatku na vašom účte, PIN kóde či históriu vašich transakcií.

 

 

2) Ako používame získané údaje


a) aby sme vám mohli poskytovať naše služby v súlade s obchodnými podmienkami potrebujeme vaše údaje na vybavenie (zaslanie) objednávky ako aj pre evidenciu pre potreby účtovníctva.


b) aby sme mohli s vami komunikovať využívame: e-mail, telefónne číslo a v prípade písomnej komunikácie využívame aj vaše meno a adresu.


c) v prípade využívania našich služieb komunikujeme zvyčajne prostredníctvom vášho e-mailu, alebo prostredníctvom SMS správy (informácia o zmene stavu vašej objednávky)


d) ochrana, záväzky a štátne inštitúcie. 0sobné údaje môžeme využívať aj na zabezpečenie vašich nárokov. Údaje môžeme poskytnúť pre potreby štátnych orgánov v nevyhnutnom rozsahu a taktiež pre potreby vymáhania našich práv aj tretej strane. V prípadne fyzických osôb - podnikateľov (živnostník) poskytujeme údaje (IČ DPH, sadzba dane, výška DPH) nevyhnutné ku kontrolnému výkaz pre potreby Daňového riaditeľstvu SR. Údaje môžu byť poskytnuté aj v prípade súdneho nariadenia.


e) na všetky vyššie uvedené účely môžeme využívať aj súbory Cookies.

 

 

3) Komu údaje sprístupňujeme?


a) v prípade poskytnutia našich služieb alebo realizácie objednávky poskytujeme údaje pre potreby doručenia alebo komunikácie tretej strane a to je:


Slovenská pošta - Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica

Zásielkovňa - Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 39, Bratislava
GLS – General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec


b) ďalší partneri, hosting, právne služby, marketing

 
Google Irland Limited - Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
(analýza, marketing a sledovanie návštevnosti)

ČSOB banka - Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, Bratislava

 

 

4) Ako dlho vaše údaje uchovávame?


Údaje pre potreby poskytovania našich služieb ako aj realizované objednávky uchovávame po celý čas bez obmedzenia z dôvodu potreby týchto údajov pre prevádzkovanie vášho konta alebo pre potreby reklamácie. Ak u nás nakupujete bez registrácie uchovávame vami poskytnuté údaje na dobu nevyhnutnú a to je spravidla 5 rokov od doby realizácie objednávky.
Ak ste nám udelili súhlas ku komerčnej komunikácii pomocou mailov, prípadne inej komunikácii vaše údaje uchovávame pokiaľ nám daný súhlas neodvoláte.
Ostatné údaje získane podľa bodu 2) uchovávame na dobu nevyhnutne potrebnú z pravidla však bez obmedzenia. Kedykoľvek nám môžete súhlas odobrať.

 

5) Aké máte práva

 

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)
Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe vášho súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:
ribbon@ribbon.sk, 00421244456544 prípadne písomne na adresu sídla spoločnosti.


Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platným nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR"), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Osobné údaje sú zbierané a spracované len v nevyhnutnom rozsahu.

 

Platné od 25. mája 2018